Having trouble viewing this email, please click here.

 

แนวทางการบริหารจัดการพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม…

จากความต้องการใช้พลังงานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีในประเทศไทย โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นภาคที่มีการใช้พลังงานเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 37ของการใช้พลังงานทั้งหมดของประเทศ เมื่อมองถึงธุรกิจอุตสาหกรรม ต้นทุนที่สำคัญของธุรกิจอุตสาหกรรมนอกเหนือจาก ค่าวัตถุดิบ ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และอื่นๆ แล้ว ยังมีต้นทุนที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า หรือ ต้นทุนพลังงาน

พลังงานจึงเป็นต้นทุนการผลิตหรือปัจจัยการผลิตที่มีราคาแพงและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะมีผลทำให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมของบริษัทสูงขึ้นตามไปด้วย บริษัทต่างๆ จึงให้ความสำคัญในการลงทุนด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน ควบคู่ไปกับการวางแผนการจัดการพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการใช้เครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้สมดุลกับพลังงานที่ใช้การจัดทำดัชนีการใช้พลังงานเพื่อการบริหารการจัดการให้ต่ำที่สุด การจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ให้สม่ำเสมอ เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการที่สามารถลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบต่างๆ ของกระบวนการผลิตและเกิดประสิทธิภาพของการใช้พลังงานได้

เพื่อเป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์และวางแผนการจัดการพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมสมาคมผู้ผลิตหม้อน้ำและภาชนะรับแรงดันไทย(สมท.) ร่วมกับบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนาทางวิชาการซึ่งจะบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในหลากหลายหัวข้อ อาทิเช่น

  • ศักยภาพของผู้ผลิตหม้อน้ำไทยสู่สากล
  • การเลือกหม้อน้ำอย่างไรให้คุ้มค่าและประหยัด
  • การเลือกใช้เชื้อเพลิงอย่างไรให้เหมาะสม (แก๊ส, น้ำมัน)
  • การใช้เชื้อเพลิงอะไรจึงจะคุ้มต้นทุนการผลิต รู้เรื่องถ่านหินและเชื้อเพลิงทางเลือก
  • หม้อน้ำ...ประเภท และการเลือกใช้งาน
  • การใช้และบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี
  • ใช้หม้อน้ำอย่างไรให้ถูกกฎหมายและปลอดภัย / กรณีศึกษาอุบัติเหตุเกี่ยวกับก๊าซชีวภาพ
  • เทคโนโลยีใหม่ บำบัดแก๊สเสีย
  • การผลิตไฟฟ้าโดยใช้จากขยะชุมชน

งานสัมนาดังกล่าวนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 6-9 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป นอกจากการรับฟังการบรรยายได้หัวข้อต่างๆ แล้ว ผู้เข้าร่วมยังจะได้รับคำปรึกษาและข้อแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังมีโอกาสได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงสินค้าเทคโนโลยีนานาชาติBOILEX ASIA ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมหม้อไอน้ำ และภาชนะรับแรงดัน ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกควบคู่ไปกับงาน RENEWABLE ENERGY ASIA และ PUMPS & VALVES ASIA (งานแสดงอุปกรณ์ปั๊ม วาล์ว ท่อและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง) โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 6-9 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองพื้นที่จัดแสดง ติดต่อ:

คุณจิฎากาญจน์ จรัสชัยฐิติกุล
UBM Asia (Thailand) Co., Ltd.
โทรศัพท์: +66 (0)2 642 6911 Ext. 314
โทรสาร: +66 (0)2 642 6919 – 20
อีเมล: [email protected]

 
   
 
 
 
Co - located with:
 
 
 
 
 
Officially Supported by:
 
 
 
 
 
 
Supporting Media:
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To unsubscribe, please click here.